Контактный телефон: +38 044 201 32 57

График работы: Понедельник-пятница 9:00 - 18:00

Каталог

Фонд социольной защиты инвалидов

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.91 № 92 «Про створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів» з метою фінансування державних соціальних програм, для підтримки і захисту людей з особливими потребами створено Фонд України соціального захисту інвалідів.
З 11.07.02 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 954 «Питання Фонду соціального захисту інвалідів» Фонд реорганізовано в урядовий орган державного управління у складі Міністерства праці та соціальної політики України.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.11 №49 «Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів» з 25.05.11 Фонд реорганізовано у бюджетну установу шляхом перетворення з віднесенням її до сфери управління Державної служби з питань інвалідів та ветеранів.
Очолює Фонд директор – Забокрицький Ігор Романович, призначений на посаду наказом Міністерства соціальної політики України від 17.01.13 №6-кс.
Структурними підрозділами Фонду є 27 відділень – в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Фонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів та Положенням про Фонд.
Основними завданнями Фонду є:
1) реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;
2) виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.
Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) координує та контролює роботу територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, у тому числі щодо:
реєстрації у них підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;
організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх аналізу та перевірки правильності в них розрахунків;
обліку підприємств установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;
збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів; обліку зазначених сум адміністративно-господарських санкцій та пені і використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом;
обліку заборгованості по сплаті сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю;
ведення претензійно-позовної роботи у судах різних інстанцій;
здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації;
видачі підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у встановленому законодавством порядку довідок про чисельність працюючих інвалідів, які мають основне місце роботи;
 2) розробляє та подає Міністерству соціальної політики України за погодженням із Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України пропозиції щодо визначення потреби в коштах для надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом;
3) здійснює фінансування програм щодо соціального захисту інвалідів;
4) веде реєстр роботодавців на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
5) співпрацює з міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та її секретаріатом, а також громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними підприємствами та організаціями;
6) взаємодіє з питань соціального захисту інвалідів та надання соціальної допомоги інвалідам, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм, з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями;
7) отримує та спрямовує благодійні внески підприємств і громадян на заходи щодо соціального захисту інвалідів;
8) бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту інвалідів;
9) надає безкоштовні інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції;
10) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;
11) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.